CHCI SCHŮZKU

Energetická krize a dopady na výrobní firmy - jak vám monitoring energií pomůže přežít

Energetická krize, která zasáhla Evropu, představuje pro výrobní firmy bezprecedentní výzvu. Prudký nárůst cen energií a narušení dodávek ohrožuje samotnou existenci mnoha firem. Evropské průmyslové odvětví se na celkové spotřebě plynu v Evropě podílí téměř 30 %, není proto divu, že se ho zdražení dotklo nejvíce.

V tomto těžkém období se proto možná i vy potýkáte s řadou otázek:

 • Jak snížit náklady na energie a udržet konkurenceschopnost?
 • Jak optimalizovat spotřebu energií a zefektivnit provoz?
 • Jak předcházet plýtvání energií a minimalizovat dopady na životní prostředí?
 • Jaké existují možnosti financování investic do energeticky úsporných technologií?

Právě v tomto ohledu hraje klíčovou roli monitoring energií a výroby. Detailní analýza spotřeby energií a identifikace oblastí s největším únikovým potenciálem může firmám pomoci s nalezením řešení a s překonáním energetické krize.

Jak vám monitoring energií pomůže v boji s energetickou krizí:

 • Snížení spotřeby energií: Monitoring vám pomůže s nalezením energetických děr, neefektivních strojů a zbytečného osvětlení. Díky cíleným opatřením tak můžete dosáhnout značných úspor.
 • Zvýšení energetické efektivity: Pomůže s optimalizací procesů a s nastavením energeticky efektivního provozu. To povede k celkovému zefektivnění výroby a k dalšímu snížení spotřeby energií.
 • Prevence plýtvání: Zbytečné plýtvání energií bude minulostí.Jeho eliminace se projeví nejen v nižších nákladech, ale i v menším dopadu na životní prostředí.
 • Získání finančních dotací: Vláda ČR v reakci na energetickou krizi nabízí firmám různé programy finanční podpory na investice do energeticky úsporných opatření. Monitoring energií vám pomůže s prokázáním úsporného potenciálu a s podáním žádosti o dotaci.

Tipy pro výrobní firmy v boji s energetickou krizí:

 • Investujte do energeticky úsporných technologií: Modernizace strojů, instalace LED osvětlení, zateplení budov a další investice do energeticky úsporných technologií se vám v dlouhodobém horizontu mnohonásobně vrátí.
 • Zapojte své zaměstnance: Informujte své zaměstnance o energetické krizi a o tom, jak mohou i oni přispět k úsporám energie. Motivujte je k zodpovědnému přístupu k energiím a odměňujte je za inovativní nápady.
 • Využijte služby expertů: Pokud si nejste jisti, jak s monitoringem energií a s optimalizací spotřeby energií začít, obraťte se na odborníky. Nabízíme vám komplexní služby v oblasti monitoringu výroby a energií, včetně analýzy dat, návrhu optimalizačních opatření a implementace.

Energetická krize je pro všechny výrobní firmy velkou výzvou. Monitoring energií vám však může pomoci s nalezením řešení, s optimalizací nákladů a s posílením vaší konkurenceschopnosti. Věřte, že investice do monitoringu se vám v tomto náročném období mnohonásobně vrátí.

Tereza Babušková