CHCI SCHŮZKU

Nedostatek míst v průmyslu?

Pro český průmysl nastává doba velkých změn. Z jedné strany dochází k úbytku pracovních sil, což představuje překážku pro další rozvoj. Na druhé straně stojíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce, která s sebou přináší výzvy v podobě automatizace a robotizace. To nás nutí přemýšlet, jak se na ně připravit a jak vyřešit nedostatek pracovní síly. V tomto článku shrneme pět hlavních výzev, které stojí před českým průmyslem. Zároveň vás seznámíme s monitoringem, moderním prvkem současné automatizace ve výrobě, který umožňuje zefektivnit produkci se stávajícími stroji a lidmi.

Jste připraveni na čtvrtou průmyslovou revoluci?

1. Demografický pokles pracovní síly

Demografický vývoj v České republice naznačuje, že v příštích šesti letech dojde k poklesu pracovní síly minimálně o 210 tisíc osob (data Českého statistického úřadu), v průměru o 30 tisíc ročně, což je přímý důsledek stárnutí populace. Tento vývoj vyvolává obavy, protože již nyní více než 250 tisíc lidí zůstává mimo pracovní trh, částečně z důvodu nezaměstnanosti, ale také z důvodu nezájmu o práci.

2. Nedostatek kvalifikované pracovní síly

Na trhu už se také delší dobu řeší rostoucí nedostatek pracovníků s technickým vzděláním. Přestože nová generace vstupující na pracovní trh má často vyšší úroveň vzdělání, chybí jim technické a řemeslné dovednosti, které byly typické pro předchozí generace. Tento trend znamená, že i přes obecně vyšší vzdělanost je čím dál těžší najít pracovníky schopné pracovat manuálně.

3. Neefektivní investiční pobídky

Aktuální přístup vlády k podpoře vzniku nových pracovních míst v České republice se ukazuje být neefektivní, protože se příliš soustředí na zvyšování počtu pracovních míst bez ohledu na jejich kvalitu a skutečný přínos pro ekonomiku. Systém poskytuje finanční výhody a dotace na pozice, které často nevyžadují vysokou úroveň kvalifikace, a to formou daňových úlev nebo přímých finančních podpor na mzdy. Tento přístup však neřeší hlavní problém, kterým je rostoucí poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovnících a potřeba adaptace pracovního trhu na budoucí ekonomické a technologické výzvy.

4. Regionální nerovnováha a dovoz pracovní síly

Navazující problém spočívá v tom, že mnoho nově vytvořených pracovních míst vzniká v regionech s nízkou mírou nezaměstnanosti a dobře rozvinutou ekonomickou strukturou. To ztěžuje hledání dostatečného množství vhodných kandidátů na obsazení těchto pozic a zvyšuje konkurenci mezi zaměstnavateli o omezený počet dostupných pracovníků v dané oblasti. V reakci na nedostatek pracovních sil se český průmysl a vláda obrací k možnosti "dovozu" pracovních sil ze zahraničí, ročně se jedná o 30 až 50 tisíc pracovníků. Tento trend může mít krátkodobé výhody, ale také dlouhodobé socioekonomické důsledky.

5. Automatizace pracovní síly

Poslední a zároveň podle nás největší výzvou pro český průmysl je využívání automatizace pracovní síly a digitalizace výrobních procesů v průmyslu, které přináší čtvrtá průmyslová revoluce. To zahrnuje používání moderních technologií, jako je síť fyzických, elektronických zařízení, která jsou schopna vzájemně si odesílat a přijímat data (IoT), umělá inteligence, robotika aj. Přechod na automatizované a inteligentní výrobní procesy nabízí řešení úbytku pracovních sil. Jednou z efektivních strategií je monitoring výroby, který dokáže zvýšit výrobu se stávajícími stroji a lidmi tím, že monitoruje výrobní parametry, jejichž správná regulace může významně ovlivnit produkci. Monitoring výroby přináší řadu výhod, včetně úplné kontroly a přehledu nad procesem, spolehlivých dat, plynulého průběhu výroby, zvýšení výkonu nebo rychlé návratnosti investic.

Monitoring dokáže zvýšit výrobu se stávajícími stroji a lidmi

Zda českému průmyslu neujede vlak, závisí na koordinované reakci všech stran včetně vlády, vzdělávacích institucí a samotných firem. Vládní politika a investiční strategie musí podporovat technologický pokrok, inovace a rozvoj lidského kapitálu, aby zajistili, že český průmysl nebude jen přežívat. Tento přístup vyžaduje zásadní změnu v myšlení a politice, posun od krátkodobého řešení nedostatku pracovní síly k dlouhodobému investování do technologií, vzdělání a inovací.

Zdroj: https://www.finmag.cz/inspirace/434069-nedostatek-mist-v-prumyslu-proc-dovoz-pracovni- sily-neni-reseni